Huisartsenpraktijk Groenenborglei

Welkom op de website van de huisartsenpraktijk

                          'Groenenborglei'.

Indien u op consultatie komt, vragen we om onderstaande regels te respecteren:

Draag een MONDMASKER.

WAS UW HANDEN als u de praktijk binnen en buiten gaat. 

Kom STIPT op tijd (niet te vroeg)

RAAK ZO MIN MOGELIJK AAN in de praktijk en de wachtkamer en HOU zoveel mogelijk AFSTAND.

KOM ALLEEN (minderjarigen of ernstig zorgbehoevenden max 1 begeleider).

BETAAL ELEKTRONISCH via Bancontact of Payconic app.

Als u of 1 van uw familieleden ondertussen één van de volgende KLACHTEN heeft gekregen; koorts, hoest, snot, keelpijn, grieperig gevoel, reuk- of smaakverlies, diarree of braken,  KOMT u NIET naar de praktijk en neemt u eerst  telefonisch contact op het nummer 03/455.24.92. Tijdens het telefonisch overleg bepalen we of u thuis kan afwachten, door een huisarts moet worden onderzocht op de triage post of bij ons in de praktijk kan komen.

In het weekend of ’s avonds kan u voor dringende vragen of hulp terecht op het nummer 0900 10 512 (huisarts van wacht).

Voor meer info rond COVID-19 kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/