Uw huisarts tracht zoveel mogelijk zelf in te staan voor spoedgevallen en hoogdringende oproepen.
In geval van afwezigheid zal worden doorverwezen naar een collega-huisarts van de praktijk of de dokter van wacht via het centrale oproepnummer van de huisartsenwachtdienst: 0900 10 512 .


Nuttige telefoonnummers:
- wachtdienst apotheek: 0900 10 500
- antigifcentrum: 070 245 245
- brandwondencentrum: 02 268 62 00