Uw huisarts tracht zoveel mogelijk zelf in te staan voor spoedgevallen en hoogdringende oproepen.
In geval van afwezigheid zal worden doorverwezen naar een collega-huisarts van de praktijk of de dokter van wacht. De huisartsenwachtpost bevindt zich op de GZA campus Sint-Jozef Mortsel. (ingang via spoed, Jordaenslei Mortsel)

Raadpleeg vooraleer de wachtpost te consulteren eerst de website moetiknaardedokter.be. Zo krijgt u een beter zicht op de dringendheid van u vraag.

Wachtpost:

- Weekend (vrijdag 18u tot maandag 8u)

- Feestdagen (avond voor de feestdag 18u tot ochtend na de feestdag 8u)

- Huisbezoeken of afspraak bel 0900 10 512


Nuttige telefoonnummers:
- wachtdienst apotheek: 0900 10 500
- antigifcentrum: 070 245 245
- brandwondencentrum: 02 268 62 00