Consultatie steeds na afspraak : er is geen vrij spreekuur voorzien!


Het GMD of Globaal medisch dossier

Wat zijn de voordelen?
•   Al Uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan Uw medische toestand beter opgevolgd worden.
•   Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt.
•   Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger.
•   Naast acute en chronische zorg, zal Uw arts ook de preventieve aspecten van Uw gezondheid bewaken. (vaccinaties, uitstrijkjes, bloedonderzoek, ...)
•   U krijgt 30% extra terugbetaald door Uw ziekenfonds voor een raadpleging bij Uw huisarts.
•   De toelage voor een avondconsultatie (na 18u) wordt volledig terugbetaald door Uw ziekenfonds.

Wat moet U doen?
De eerste raadpleging van elk kalenderjaar, zal Uw arts aanbieden Uw GMD te openen of te vernieuwen. Hiervoor wordt een meerkost van 29 euro gevraagd, die U volledig terugbetaald krijgt door Uw ziekenfonds. Een GMD blijft 1 jaar geldig. Om Uw GMD niet te laten vervallen, is het best dat U Uw GMD elk kalenderjaar vernieuwt.

Hoe zit het met groepspraktijken?
Huisartsenpraktijk Groenenborglei staat officieel geregistreerd als groepspraktijk. Dit wil zeggen dat elk ziekenfonds weet dat Dr Vandeputte en Dr De Raemaeker deel uitmaken van dezelfde praktijk. Bijgevolg zal U bij beide artsen van dezelfde voordelen kunnen genieten. Indien U Uw GMD opent bij de ene arts, gelden dezelfde voordelen dus wanneer U op consultatie komt bij de andere arts.
De HAIO of HuisArts In Opleiding

Wat is een HAIO ?
Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die de eerste drie jaar van zijn/haar loopbaan in een opleidingspraktijk meewerkt. Onze praktijk is zo'n opleidingspraktijk. De HAIO kan zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts, uw huisarts. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens een consultatie of bezoek. De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Een HAIO blijft één of twee jaar in de praktijk.

Waarom een HAIO in onze praktijk ?
Wij geloven dat onze praktijk, met een rijke diversiteit aan patiënten, voor een HAIO een uitstekende omgeving is om het vak te leren. Onze maatschappij heeft nood aan bekwame huisartsen en wij willen graag bijdragen tot hun opleiding.

Praktisch
Zoals de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw Globaal Medisch Dossier zodat hij/zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden bij de HAIO dezelfde regels van het beroepsgeheim.